Broeder Matthias

Of toeval bestaat?

Laat ik het kort beschrijven….mijn vrouw (Pep) was donderdag 16 april op bijscholing en raakt in gesprek met een collega (Franka) van een andere locatie. Ter sprake komen de werkervaringen en ineens is Huize Assisie een item….
Mijn vrouw vertelt over haar ervaring en Franka vertelt dat haar oom een broeder Penitent was die lang werkzaam is geweest op Huize Assisie. Het bleek niet zomaar een "gewone" broeder, het was Broeder Matthias. Inmiddels is het ruim 18 jaar geleden dat haar oom is overleden (31-01-1991) en het archief werd toen overgedragen aan haar vader. Al snel werden adressen uitgewisseld, en een afspraak was al snel gemaakt.
 
Het werd een bijzondere ontmoeting met de jongste broer (Frans van Diessen) nu 81 jaar. Vol passie vertelde hij over de zijn familie en broer (Adrianus) die op 19 jarige leeftijd intrad bij de broeders Penitenten. De opleiding volgde hij op Huize Padua in Boekel en op 8 december 1938 was het zover…de belofte werd gedaan. Adrianus van Diessen werd Broeder Matthias. Na diverse omzwervingen kwam hij uiteindelijk op Huize Assisie.
 
Hier heeft hij de rest van zijn leven gewoont, stond lange tijd in de directe zorg en was maar liefst 15 jaar koster van de kapel op Assisie. Broeder Matthias is op Assisie overleden, en is aldaar op de begraafplaats begraven.
Elk jaar komt zijn broer nog naar het kerkhof om het eenvoudige kruis te poetsen….
 
De 'functie' als koster moet toch wel bijzonder zijn geweest, want Frans toont mij het sigarenkistje van Matthias, in dit kistje bevinden zich talloze bidprentjes van overleden medebroeders, oud medewerkers (leken) en natuurlijk niet te vergeten de prentjes van 'de jongens', de clienten….
Ik kon de verleiding niet weerstaan en telde 8 prentjes van medebroeders, 8 prentjes van oud-medewerkers en maar liefst 41 prentjes van clienten! Meerendeels uit de jaren 70 en 80. Maar het oudste prentje dateert van 1929! Het laatste prentje dateert van begin januari 1991 slechts een paar weken voor zijn dood.
 
In de nalatenschap van broeder Matthias komen nog een aantal foto's en documenten voor die te maken hebben met het kloosterleven en zijn tijd op Huize Assisie. Met toestemming van de familie van broeder Matthias publiceren we deze op onze website http://landparkassisie.wikidot.com
 
Graag willen we de familie van Diessen, en in het bijzonder Frans, bedanken voor zijn bijdrage en inzage in het familie-archief.
 
Edwin Karel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License