Broeders Penitenten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Broeders Penitenten (in het Latijn de Congregatio Fratrum Poenitentium St.-Francisci) (c.f.p-s.f.) is een katholieke congegratie. Ze ontstond op 12 maart 1697 in Hoogstraten (België) als Daniël de Brouwer (geboren 7 februari 1674 te Hoogeloon als Daniël Vervest, overleden 25 juli 1745 te Boekel) zijn tijdelijke geloften aflegde. Hij trad toe tot de Derde Orde van Franciscus van Assisië.

In de loop der jaren sloten veel volgelingen zich bij de Nederlandse franciscaanse lekenbroeder aan. Pas in 1871 worden de statuten volledig goedgekeurd en krijgt de orde de naam Congregatie van de Broeders van den Derden Regel van Penitentie van den H. Vader Franciscus van Assisië. Pas dan worden de broeders erkend als religieuze gemeenschap door de Kerk. De naam wordt ingekort tot Broeders van de Derde Regel van Penitentie en uiteindelijk tot Broeders Penitenten.

De Broeders Penitenten kennen als motto: ad omne opus bonum paratus (tot elk goed werk bereid) en is vooral actief geweest in de verpleging van de geestelijk zieke en verstandelijk gehandicapte mens.

Op 6 mei 1826 wordt onder leiding van Broeder Antonius van Gerwen de eerste geestelijk zieke patiënt opgenomen in Huize Padua te Boekel (N.Br.) - een nog altijd bestaande psychiatrische instelling.

De Broeders Penitenten slaagden er in hun liefdewerk voortdurend te professionaliseren. Hun werk zal uiteindelijk leiden tot een reeks nog steeds bestaande instellingen. Allen zijn volledig professionele, door de overheid gefinancierde en inmiddels zelfstandige instellingen met honderden inwoners bijvoorbeeld:

  • huize Assisie te Udenhout (tegenwoordig Stichting Prisma);
  • de Hartekamp te Heemstede;
  • de Lathmer te Wilp (tegenwoordig ZoZijn);
  • de St. Joseph Stichting te Apeldoorn (later de Wellen, tegenwoordig Spatie (instelling));
  • Piusoord in Tilburg (tegenwoordig Amarant).

Inmiddels zijn alle bovenstaande instellingen overgedragen aan stichtingen en niet meer afhankelijk van het liefdewerk van de broeders.

Vanaf 1964 gaan de Broeders Penitenten ook in de Missie. In Chili richtten zij verschillende scholen en ziekenhuizen op.

De kloostergemeenschap leeft tot op heden voort. De broeders van nu zijn koster, missionaris of moderne vrijwilliger. Broeders leggen de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid af.

Bron:
Merks-van Brunschot, I (1996) Broeders Penitenten - 300 jaar "Burgers in pij".
Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License