Knipsels

Deze pagina bevat allemaal kleine stukjes tekst, die verwijzen naar een stukje geschiedenis van Huize Assisië, maar die nog geen vaste plek hebben gevonden op deze website.

Rector I.C.M Broekman

Uit de De Gelderlander, 23 januari 1937
'Rector I.C.M. Broekman is benoemd tot pastor te Boxtel. Op 19 januari 1919 was hij benoemd tot rector der zusters Franciscanessen te Zijtaart bij Veghel. Op 31 maart 1921 werd hij rector van Huize Assisië te Udenhout.'

Bouwvergunningen

Uit de Inventaris van de collectie Bouwvergunningen van de voorm. Gemeente Udenhout, 1905-1925.

1907 Bestuur Huize Padua Verbouw van een paviljoen
1908 Bestuur Huize Padua Bouw van een paviljoen, kerk en werkplaatsen
1909 Huize Assisië Hooghout Bouw werkplaatsen
1911 Huize Assisië Hooghout Aanbouw paviljoen
1912 Huize Assisië Hooghout Bouwen van een watertoren
1915 Huize Assisië Hooghout Bouwen van een boerderij
1922 Huize Assisië Hooghout Uitbreiding wasserij en matterij
1922 Huize Assisië Hooghout Bouwen van een onderwijzerswoning
1923 Huize Assisië Hooghout Bouwen van een kippenhok
1923 Huize Assisië Hooghout Bouwen van een bijzondere school
1923 Huize Assisië Hooghout Bouwen van een ziekenpaviljoen

Dokter Wessels

Op http://www.kerksite-beu.nl/lambertus/actueel/torenhaan/memorialen/baeumler2/baumler2.htm valt te lezen:
"Nog andere kleine opdrachten voerde hij tussen de bedrijven door uit, zoals de grafzerk van dokter Wessels, de jong gestorven arts van huize Assisië."

Stichting Samivoz

Uit Medisch Contact februari 1979

Zwakzinnigenzorg- De stichting Samivoz heeft voor haar centrale opleiding voor zwakzinnigenzorg en verpleeghuiszorg samenwerking gezocht met de Daniel de Brouwerstichting (Huize Assisie te Udenhout en Huize Piusoord te Tilburg), de Stichting Vincentius te Udenhout, de Stichting Sovak ('t Gruytveld) te Terheijden en de Stichting Liduina te Boxtel. Een en ander is bekrachtigd en in statuten vastgelegd. Drs. F. van Grunsven heeft het voorzitterschap van het bestuur van deze centrale opleiding overgedragen aan Dr. K. Rijsdorp, hoogieraar te Utrecht. De centrale opleiding omvat scholen in Tilburg en Eindhoven, waar jaarlijks ongeveer 1.000 leerlingen van een twintigtal instituten - voornamelijk in Noord-Brabant - hun theoretische opleiding krijgen.

Buigen of barsten?

Uit Buigen of barsten? : hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000
http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/medicine/2001/h.beltman/

In de jaren zeventig ontstond weerstand tegen wetenschappelijk onderzoek naar en bij verstandelijk gehandicapten. In de tijd van de anti-psychiatrie en humanisering van de zorg werd benadrukt dat de zwakzinnige zichzelf moest kunnen zijn. Hij moest niet verworden tot object van onderzoek voor wetenschappers die aan hem ‘sleutelden’. Een uitwas van dit medisch onderzoek was de meting van schedels in Huize Assisië in Udenhout. Ruim twaalf jaar lang (van 1966 tot 1978) waren een ziekenbroeder en een dokter bezig met het onderzoeken van schedels van zwakzinnigen om de oorzaak van zwakzinnigheid op te sporen en menselijk gedrag in zijn algemeenheid te verklaren.

Zij meenden aan de hand van een paar simpele metingen exact de persoonlijkheidsstructuur van iemand te kunnen analyseren. Bijvoorbeeld: hoe langer het verlengde merg, des te individualistischer, a-socialer iemands persoonlijkheid, die tevens over een grote geldingsdrang zou beschikken. Hoe korter het verlengde merg, hoe groter de behoefte aan bescherming en aanhankelijkheid.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License